En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

 

Nom de l’empresa: JOMESA

Raó social: JOMESA SL

B22014161

VALLCALENT, 20-22 BAIXOS

25006– LLEIDA (LLEIDA)

Tel. 973270900

info@jomesa.es

FINALITAT DEL LLOC WEB

Descripció dels serveis prestats per l’empresa JOMESA SL

El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: https://jomesa.es/

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre B22014161  (JOMESA) amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JOMESA SL (JOMESA) o qualsevol de les seves delegacions.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de JOMESA SL (JOMESA) i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de JOMESA SL

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

JOMESA SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuari

JOMESA SL, a través del presente documento, recoge su Política de recogida y tratamiento de cookies, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

Las cookies se almacenan en el equipo terminal del usuario (ordenador o dispositivo móvil) y recopilan información al visitar la página web https://jomesa.es/, con el fin de mejorar la usabilidad de las mismas, conocer los hábitos o necesidades de navegación de los usuarios para poder adaptarse a los mismos, así como obtener información con fines estadísticos.

En el caso de aquellos usuarios que ya sean clientes de JOMESA SL  (JOMESA), la información recabada con las cookies servirá también para su identificación en acceder a las diferentes herramientas que JOMESA SL pone a su disposición para la gestión de los servicios.

La presente Política de Cookies será aplicable a aquellos usuarios que voluntariamente visitan las páginas web de JOMESA SL, rellenen formularios de recogida de datos, acceden a las herramientas que JOMESA SL pone a disposición de sus clientes para gestionar sus servicios, o utilizan cualquier otro servicio presente en el sitio web que implique la comunicación de datos a JOMESA SL, o el acceso a datos para JOMESA SL, para la prestación de sus servicios.

JOMESA SL (JOMESA) informa a los usuarios de sus páginas web, de la existencia de cookies y pone a su disposición la presente Política con el fin de informarles sobre el uso y del objeto de las mismas. El hecho de continuar la navegación a través de sus páginas, supone el conocimiento y la aceptación de la presente Política por parte de los usuarios.

JOMESA SL utiliza los siguientes tipos de cookies:

Clasificadas por su titularidad:

Cookies propias: enviadas y gestionadas directamente por JOMESA SL.

Cookies de terceros: enviadas y gestionadas por un tercero ajeno a JOMESA SL, de forma anónima, con el fin de realizar estudios estadísticos de navegación por las páginas web de JOMESA SL

Clasificadas por su finalidad:

Cookies técnicas y / o de personalización: facilitan la navegación, al identificar la sesión, permitir el acceso a herramientas de acceso restringido, además de configurar a medida las opciones disponibles. Posibilitan la prestación del servicio solicitado previamente por el usuario.

Cookies de análisis y / o publicidad: permiten conocer el número de visitas recibidas en las diferentes secciones de las páginas web, los hábitos y tendencias de sus usuarios y en consecuencia, poder mejorar la navegación y el servicio ofrecido por JOMESA SL (fundamentalmente, Google Analytics), así como gestionar los espacios publicitarios incluidos en la página web visitada por el usuario. Recopila datos de forma anónima con el fin de obtener perfiles de navegación de los usuarios. Clasificadas por su duración:

Cookies de sesión: recaudan y almacenan los datos mientras el usuario accede a la página web.

Cookies persistentes: recaudan y almacenan los datos en el terminal del usuario durante un período

 

El tiempo de conservación de las cookies dependerá del tipo de que se trate y siempre será el mínimo indispensable para cumplir su finalidad. En cualquier caso, los usuarios pueden configurar su navegador, por lo que se deshabilite o bloquee la recepción de todas o algunas de las cookies. El hecho de no desear recibir estas cookies, no constituye un impedimento para poder acceder a la información de los sitios web de JOMESA SL   aunque el uso de algunos servicios podrá ser limitado. Si una vez otorgado el consentimiento para la recepción de cookies, se deseara retirar este, deberán eliminarse aquellas almacenadas en el equipo del usuario, a través de las opciones de los diferentes navegadores. La forma de configurar los diferentes navegadores para ejercitar las acciones señaladas en los párrafos anteriores, se puede consultar en:

* Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies -in-internet-explorer-9

* Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

* Firefox: http: //support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-siti hueso-web-guardan-en-? Redirectlocale = en-us & redirectslug = cookies

OBJECTE

A JOMESA SL (en endavant JOMESA) treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. En aquest sentit, hem actualitzat la nostra política de privacitat a fi d’informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres.

RESPONSABLE

L’interessat/da que faciliti a JOMESA dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma o per qualsevol altra via, queda informat de que el tractament de les seves dades és realitzat per:

JOMESA SL

CIF B22014161

VALLCALENT, 20-22 BAIXOS

25006– LLEIDA (LLEIDA)

Tel. 973270900

info@jomesa.es

JOMESA, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades tractades.

FINALITAT

A efectes del que preveu la LOPD- RGPD, l’informem que les dades que voluntàriament ens estigui facilitant en aquesta plataforma i a través de qualsevol altra via, seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries.

Les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: prestar-li serveis sol·licitats, així com respondre a les seves consultes o sol.licituds.

També podem utilitzar les seves dades per oferir-li informació i ofertes sobre els nostres serveis, enviar-li comunicacions, butlletins, activitats i notícies del seu interès relacionades amb l’empresa i el seu sector d’activitat.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conservaran durant tot el temps que el contracte o relació comercial estigui vigent i la finalitat per la qual s’hagin obtingut i mentre no exerceixi els seus drets d’oposició i/o cancel.lació indicats.

Un cop finalitzada la esmentada relació, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

LEGITIMACIÓ

La base legal pel tractament de les seves dades és la prestació dels serveis contractats i/o la resposta a les seves consultes o sol.licituds.

També el tractament de les seves dades personals per enviar-li circulars informatives, comunicacions, butlletins, activitats i notícies del seu interès relacionades amb el servei contractat es troba legitimat per raó de la relació comercial existent amb JOMESA, de conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 

CONFIDENCIALITAT I DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. JOMESA ha adoptat totes les mesures de protecció necessàries per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips i centres, compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Les dades només seran accessibles per les persones de l’empresa que ho requereixin per a dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

JOMESA no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol.licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligats a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il.lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per les persones interessades.

DRETS

JOMESA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats de les persones interessades.

Qualsevol persona té dret a sol.licitar al responsable del tractament la confirmació sobre si estem tractant les dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que foren recollides.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, la portabilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i també, a l’oblit de les mateixes.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per aquesta finalitat concreta.

Tots els drets mencionats poden exercir-se mitjançant sol.licitud a través dels medis de contacte que figuren en l’apartat “RESPONSABLE” d’aquesta política de privacitat o bé a través de la direcció info@jomesa.es

Així mateix, li comuniquem que pot presentar una reclamació directament davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (agpd.es) o altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se als mencionats organismes.

 

FORMULARIS WEB

JOMESA, informarà de forma clara i intuïtiva, les dades que seran obligatòries i necessàries d’aportar.

Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a JOMESA, per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades per les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol.licitades o el no acceptar la present política de protecció  de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes o serveis de JOMESA

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, JOMESA està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i  limitades en relació amb la finalitat per la qual són tractades.

 

CONTINGUTS I ENLLAÇOS

JOMESA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves diferents plataformes, podent limitar o no permetre l’accés a la informació.

Tampoc assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs i plataformes de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol plataforma de JOMESA.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

L’informem igualment, que les fotografies que estiguin penjades en qualsevol plataforma són propietat de JOMESA.

CANVIS POLÍTICA DE PRIVACITAT

JOMESA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, JOMESA no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament autoritzats per l’afectat o que resultin de tenir contractat algun servei. En conseqüència, en qualsevol dels formularis que puguin aparèixer en aquest lloc web i altres plataformes, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre informació de JOMESA, amb independència de la informació comercial puntualment sol.licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre JOMESA amb els usuaris de qualsevol dels seus serveis telemàtics, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.